Električne usluge

Zaštita od groma

Izrada gromobrana i sistema uzemljivanja.

Vanjska elektromontaža

Dalekovodi, postavljanje stubova, podzemne instalacije: polaganje kablova, uzemljivača.

Unutrašnja elektromontaža

Polaganje kablova u zidove, pod, ispoda spuštenih plafona. Montaža paraptenih sistema za kancelarije. Montaža razvodnih ormana za jaku i slabu struju.


Rasveta

Led trake, reflektori, neonska rasveta u skladu sa HCCP standardima ako je to uslov, vanjski reflektori.

Nadzor

Alarmni sistemi: montaža i puštanje u rad sistema za zaštitu od požara i od provale.
Sistemi video nadzora: standardne i IP kamere, daljinski nadzor, kontinualno snimanje
Nadzor svih gore navadenig radova ili usluga. Da li izgradnja ili adaptacija teče u skladu sa propisima struke, da li se pridržava važećim propisima, da li se koristi odgovarajuća tehnologija i materjiali: ovo su pitanja na koje možemo odgovoriti.

Računarske mreže

Montaža i puštanje u rad razvoda računarske (IP) mreže.


Projektovanje

Izrada elektro projekata za sve objekte: od porodičnih kuća, adaptacija pa sve do industrijskih proizvodnih pogona.

Održavanje

Održavanje opreme.

Revizije

Revizija transformatorskih stanica, provera i izdavanje odgovarajućih atesta.


 

ADRESA

  • Adresa: Djura Jakšića 9
    24400 Senta, Srbija
  • Email: alfa.m.senta@gmail.com
  • Website: www.alfa-m.co.rs
  • Tel: 64 85 42 601

Facebook